News

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

งานประชุมผู้ถือหุ้นออนไลน์
sarntanan

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564 (KWG)

การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) วันที่ 12

อ่านเพิ่มเติม »
งานประชุมผู้ถือหุ้นออนไลน์
sarntanan

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564 (SO)

การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) สนใจใช้บริการ ติดต่อเรา

อ่านเพิ่มเติม »
งานประชุมผู้ถือหุ้นออนไลน์
sarntanan

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564 (BPP)

การประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.

อ่านเพิ่มเติม »
งานประชุมผู้ถือหุ้นออนไลน์
sarntanan

การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564 (MINT BOND)

การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564 สนใจใช้บริการ ติดต่อเรา

อ่านเพิ่มเติม »
งานประชุมผู้ถือหุ้นออนไลน์
sarntanan

การประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564 (B52)

การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564 สนใจใช้บริการ ติดต่อเรา

อ่านเพิ่มเติม »
งานประชุมผู้ถือหุ้นออนไลน์
sarntanan

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญบริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563 (BJC)

การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)) ประจำปี 2563 สนใจใช้บริการ ติดต่อเรา

อ่านเพิ่มเติม »

บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
สำนักงานใหญ่ 88/60-61
ซอย รามคำแหง 53 (จันทร์ศรีชวาลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

Copyright © 2021 Inventech Systems co., ltd. | All Rights Reserved.