“ทุกธุรกิจมีความเสี่ยงในยุคนี้ที่การแข่งขันสูงมาก ยิ่งในแวดวงเทคโนโลยีด้วยแล้ว หลายอย่างมาเร็วไปเร็วเพียงแค่ข้ามคืน การที่ธุรกิจเราจะอยู่รอดได้ ต้องมีระบบการทำงานที่ดี ภายใต้ทีมงานที่พร้อมที่จะปรับตัว”

ณัฐวัฒน์ ประสพอารยา
EXECUTIVE DIRECTOR

ด้วยประสบการณ์และความมุ่งมั่นมายาวนานกว่า 20 ปี ในวงการเทคโนโลยี

“ ควบคู่ไปกับการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในองค์กร ส่งเสริมให้พนักงานกล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งผลักดันให้เกิดผลิตภัณฑ์รวมถึงการให้บริการใหม่ๆที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด ”

ผลิตภัณฑ์

AGM i-Serv

ระบบงานประชุมผู้ถือหุ้น

Inventech Connect

ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นออนไลน์

AGM i-Check

ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ถือหุ้นเข้ารับชมการประชุม

Agnes System

ระบบบริหารจัดการข้อมูลบริษัท
กรรมการ ผู้ถือหุ้นและการประชุม

Check Mate

บริการจัดการข้อมูลสัมมนา และลงทะเบียนเข้าร่วมงาน​

Check Mate Plus

ระบบควบคุมการผ่านเข้าออกพื้นที่ที่พร้อมใช้ ในทุกสถานการณ์

บริษัทจดทะเบียนชั้นนำไว้วางใจให้เราดูแล

กลุ่มทรัพยากร

กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรม

กลุ่มเทคโนโลยี

กลุ่มธุรกิจการเงิน

กลุ่มบริการ

กลุ่มอุตสาหกรรม

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์

MAI INDUSTRY

Do You Want To Boost Your Business Partner?

drop us a line and keep in touch