ด้วยประสบการณ์และความมุ่งมั่นมายาวนานกว่า 20 ปี ในวงการเทคโนโลยี

“ ควบคู่ไปกับการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในองค์กร ส่งเสริมให้พนักงานกล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งผลักดันให้เกิดผลิตภัณฑ์รวมถึงการให้บริการใหม่ๆที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด ”

ผลิตภัณฑ์

AGM i-Serv

ระบบงานประชุมผู้ถือหุ้น

Inventech Connect

ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นออนไลน์

Hello Monday

แหล่งชุมชนแห่งใหม่ ที่ได้รวบรวมเนื้อหาข่าวสารและฟังก์ชันการใช้งานมากมาย

AGM i-Check

ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ถือหุ้นเข้ารับชมการประชุม

Agnes System

ระบบบริหารจัดการข้อมูลบริษัท
กรรมการ ผู้ถือหุ้นและการประชุม

Check Mate Plus

ระบบควบคุมการผ่านเข้าออกพื้นที่ที่พร้อมใช้ ในทุกสถานการณ์

บริษัทจดทะเบียนชั้นนำไว้วางใจให้เราดูแล

กลุ่มทรัพยากร

กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรม

กลุ่มเทคโนโลยี

กลุ่มธุรกิจการเงิน

กลุ่มบริการ

กลุ่มอุตสาหกรรม

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์

MAI INDUSTRY

Do You Want To Boost Your Business Partner?

drop us a line and keep in touch

บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
สำนักงานใหญ่ 88/60-61
ซอย รามคำแหง 53 (จันทร์ศรีชวาลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

Copyright © 2021 Inventech Systems co., ltd. | All Rights Reserved.