“ทุกธุรกิจมีความเสี่ยงในยุคนี้ที่การแข่งขันสูงมาก ยิ่งในแวดวงเทคโนโลยีด้วยแล้ว หลายอย่างมาเร็วไปเร็วเพียงแค่ข้ามคืน
การที่ธุรกิจเราจะอยู่รอดได้ ต้องมีระบบการทำงานที่ดี ภายใต้ทีมงานที่พร้อมที่จะปรับตัว”

ณัฐวัฒน์ ประสพอารยา
EXECUTIVE DIRECTOR

“ด้วยประสบการณ์และความมุ่งมั่นมายาวนานกว่า 20 ปี ในวงการเทคโนโลยี ควบคู่ไปกับการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในองค์กร ส่งเสริมให้พนักงานกล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งผลักดันให้เกิดผลิตภัณฑ์รวมถึงการให้บริการใหม่ๆที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด”

PRODUCTS

ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการจัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยใช้ระบบที่ทันสมัยและครอบคลุมทุกเงื่อนไขการประชุม

AGNES

ระบบงานที่ใช้ในการเก็บข้อมูลบริษัท ข้อมูลบุคคล เก็บข้อมูลใบหุ้น และเอกสารแนบต่างๆ 

เป็นระบบงานที่ครอบคลุมงานขายทั้งระบบ ช่วยให้สามารถวางแผนการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

IT CONSULTING

ให้คำปรึกษาและแนะนำระบบงานที่เหมาะสมให้กับลูกค้าด้วยทีมงานมืออาชีพและมีประสบการณ์

PARTNER