“ทุกธุรกิจมีความเสี่ยงในยุคนี้ที่การแข่งขันสูงมาก ยิ่งในแวดวงเทคโนโลยีด้วยแล้ว หลายอย่างมาเร็วไปเร็วเพียงแค่ข้ามคืน
การที่ธุรกิจเราจะอยู่รอดได้ ต้องมีระบบการทำงานที่ดี ภายใต้ทีมงานที่พร้อมที่จะปรับตัว”

ณัฐวัฒน์ ประสพอารยา
EXECUTIVE DIRECTOR

“ ด้วยประสบการณ์และความมุ่งมั่นมายาวนานกว่า 20 ปี ในวงการเทคโนโลยี ควบคู่ไปกับการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในองค์กร ส่งเสริมให้พนักงานกล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งผลักดันให้เกิดผลิตภัณฑ์รวมถึงการให้บริการใหม่ๆที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด ”

ALL PRODUCT

ระบบงานประชุมผู้ถือหุ้น

ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นออนไลน์
Inventech Connect

ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ถือหุ้น
เข้ารับชมการประชุม

ระบบบริหารจัดการข้อมูลบริษัท
กรรมการ ผู้ถือหุ้นและการประชุม

บริการจัดการข้อมูลสัมมนา
และลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ระบบควบคุมการผ่านเข้าออกพื้นที่ที่พร้อมใช้
ในทุกสถานการณ์

บริษัทจดทะเบียนชั้นนำไว้วางใจให้เราดูแล

กลุ่มทรัพยากร

กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรม

กลุ่มเทคโนโลยี

กลุ่มธุรกิจการเงิน

กลุ่มบริการ

กลุ่มอุตสาหกรรม

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์

MAI INDUSTRY