ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการระบบประชุมผู้ถือหุ้น
โดยใช้ระบบที่ทันสมัยและครอบคลุมทุกเงื่อนไขการประชุม ภายใต้สโลแกนที่ว่า

“รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ ตรวจสอบได้”

รูปแบบการให้บริการ

ระบบประชุมผู้ถือหุ้น AGM-iServ

รองรับการประชุมทุกประเภท

การประชุมทั่วไป การประชุมผู้ถือหุ้น หุ้นกู้ กองทุน และอื่นๆ

รองรับการออกเสียงทุกรูปแบบ

การคำนวนการออกเสียงแบบ one share one vote, Cumulative, Preferred Stock

รองรับเงื่อนไขตามความต้องการ

Template Color , Layout ใบ Vote หน้าแสดงผลคะแนน , เงื่อนไขในการออกบัตร

ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

พัฒนาให้ใช้งานบน iPad , ใช้ระบบ Smart Card อ่านข้อมูลบัตรประชาชน
และการนับคะแนนด้วย Mobile

รวดเร็ว

ลดขั้นตอนการดำเนินการด้วยระบบคอมพิวเตอร์และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่เสมอ

ถูกต้องแม่นยำ

ใช้ Barcode ในการเข้าถึงข้อมูล ทั้งในส่วนของการลงทะเบียนและนับคะแนน ซึ่งจะช่วยลดการผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบได้

ข้อมูลการลงทะเบียนและการนับคะแนนถูกบันทึกไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ สามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ONE STOP SERVICES

อัตราค่าบริการเริ่มต้นที่

฿15,000 / ครั้ง
  • Support Mon-Fri 09:00-18:00
  • Updated features every year
  • etc.