News

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

งานประชุมผู้ถือหุ้นออนไลน์
sarntanan

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ บริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564 (GENCO)

การประชุมผ

อ่านเพิ่มเติม »

บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
สำนักงานใหญ่ 88/60-61
ซอย รามคำแหง 53 (จันทร์ศรีชวาลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

Copyright © 2021 Inventech Systems co., ltd. | All Rights Reserved.