Inventech Connect
ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นออนไลน์ สำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

อัตราค่าบริการเริ่มต้นที่

฿69,000 / ครั้ง
  • ราคาอาจมีการเปลี่ยงแปลง ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ถือหุ้น
  • Support Mon-Fri 09:00-18:00
  • Updated features every year
  • etc.