Inventech Connect
ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นออนไลน์ สำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนการใช้งานเบื้องต้น

รูปแบบการจัดประชุมออนไลน์

มาตรฐานการให้บริการ

 • บริการสาธิตและแนะนำระบบเพื่อให้ลูกค้าได้เข้าใจระบบและรับทราบขอบเขตการให้บริการ ทางบริษัทฯ ยินดีสาธิตระบบประชุมผู้ถือหุ้นให้กับลูกค้าที่สนใจ หรือลูกค้าที่ต้องการใช้บริการทุกบริษัท
 • บริการสำรวจสถานที่จัดงานประชุมสำหรับลูกค้าที่ตกลงใช้บริการระบบจัดประชุมผู้ถือหุ้นกับทางบริษัทฯ ทางเรายินดีส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจสถานที่ในการจัดประชุม เพื่อแนะนำรูปแบบการจัดวางรูปแบบของสถานที่จัดงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งให้คำแนะนำในการจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับจัดงาน
 • บริการปรับหน้าจอ ให้ใกล้เคียงกับ website บริษัทเพื่อให้หน้าจอแสดงผลมีรูปแบบและสีสัน ใกล้เคียงตาม Website ของลูกค้า เพื่อให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์องค์กร
 • บริการแสดงผล 2 ภาษา (รองรับการใช้งาน 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ)
 • ระบบรองรับการใช้งาน 2 ภาษา เพื่ออำนวยความสะดวกทั้งผู้ถือหุ้นชาวไทย และชาวต่างประเทศ ได้ใช้งานระบบได้อย่างสะดวก
 • บริการเจ้าหน้าที่ Call Center ที่คอยอำนวยความสะดวก และให้คำแนะนำแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้งานระบบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่พบปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการคำแนะนำในการใช้งาน ให้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง
 • จัดเก็บข้อมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมมีมาตรการในการจัดเก็บ เพื่อให้เป็นไปตามกฏหมายในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ มีการจัดเก็บข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องเพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยชอบด้วยกฏหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 • การเข้าใช้งาน สามารถใช้งานได้หลาย Platform และทุกประเภทอุปกรณ์การใช้งานเข้าใช้งานได้อย่างอิสระไม่ปิดกั้นสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าใช้งาน สามารถใช้งานได้หลาย Platform และทุกประเภท อุปกรณ์การใช้งาน
 • บริการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม เช่น วิธีปฏิบัติในการใช้งาน, เงื่อนไขการใช้บริการ, คู่มือการใช้งาน เป็นต้นเพื่อความสะดวกและถูกต้องของการใช้งานระบบ ทางบริษัทฯ มีบริการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องข้างต้น โดยรองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

CONFERENCE SYSTEM

 • เป็นการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล Cisco Webex Meetings 
 • การส่งคำถามสามารถพิมพ์ข้อความ หรือ ถามด้วยภาพและเสียงผ่าน VDO Conference
 • สามารถดึงสัญญาณภาพและเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมมาแสดงในหน้าจอแสดงผลได้
 • สามารถเชื่อมต่อห้องประชุมได้มากกว่าหนึ่งห้องประชุม เพื่อให้รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้มากขึ้น
 • รองรับการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจากหลายๆสถานที่ได้
 • รองรับการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทผ่านระบบ โดยไม่ต้องจัดส่งเอกสารฉบับจริงให้ยุ่งยากอีกต่อไป

LIVE STREAMING

 • เป็นการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect ในรูปแบบของ Live Streaming
 • การส่งคำถามสามารถพิมพ์ข้อความ หรือ บันทึกเป็นข้อความเสียง
 • สามารถเชื่อมต่อกับระบบประชุมทางไกล เพื่อรองรับการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจากหลาย ๆ สถานที่ได้
 • ใช้งานได้ง่ายๆ เพียงคลิกที่ Link การประชุมที่ได้รับก็สามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม
 • รองรับการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทผ่านระบบ โดยไม่ต้องจัดส่งเอกสารฉบับจริงให้ยุ่งยากอีกต่อไป

บริษัทจดทะเบียนชั้นนำไว้วางใจให้เราดูแล

อัตราค่าบริการเริ่มต้นที่

฿69,000 / ครั้ง
 • ราคาอาจมีการเปลี่ยงแปลง ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ถือหุ้น
 • Support Mon-Fri 09:00-18:00
 • Updated features every year
 • etc.

บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
สำนักงานใหญ่ 88/60-61
ซอย รามคำแหง 53 (จันทร์ศรีชวาลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

Copyright © 2021 Inventech Systems co., ltd. | All Rights Reserved.