FAQ Cisco Webex

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Cisco Webex

รวมคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Cisco Webex

 • แถบเมนู Participants จะมีปุ่มยกมือ (Raise Hand) ด้านล่างขวามือ

  หมายเหตุ ขั้นตอนการใช้งานเพิ่มสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ตามลิงค์ที่แนบ https://qrgo.page.link/KqnoP

 • กรณีใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือ ให้เลือกที่สัญลักษณ์ “…” ถึงจะเห็นปุ่มยกมือ (Raise Hand)
 • ผู้เข้าใช้งานเปรียบเสมือนเป็นผู้เข้าร่วมประชุม จะเห็นแค่เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทในการดำเนินการประชุมเท่านั้น

 • สิทธิ์ที่ผู้เข้าใช้งานทางระบบจะเรียกว่า Attendee และจะไม่สามารถเปิดไมค์โครโฟน และกล้องเองได้ หากไม่ได้รับการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่
 • เลือกแถบ Q&A และพิมพ์คำถามที่ต้องการถามได้ทันที และจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ว่าได้รับคำถามเรียบร้อยแล้ว

 • ส่งคำถามในช่อง Q&A เท่านั้น จะไม่รับคำถามผ่านช่อง Chat
 • Cisco Webex บน PC เลือกที่สัญลักษณ์ “…” จะเห็นคำว่า Multimedia ให้เลือกขึ้นมา แล้วแถบจะกลับมาแสดง

 • กรณีใช้โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์เคลื่อนที่อื่น ๆ จะไม่สามารถใช้แถบ Multimedia Viewer ได้
 • ผู้เข้าใช้งานจะอยู่ในสิทธิ์ Attendee ที่ไม่สามารถเปิดไมค์โครโฟน และกล้องได้เอง ต้องได้รับสิทธิ์ในการเปิด

 • หากต้องการเปิดไมค์โครโฟนและกล้อง จะอยู่ในช่วงการถามคำถามผ่าน Conference ให้กดปุ่มยกมือ และรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับว่าลำดับคิวของท่านอยู่ที่ลำดับเท่าไร และรอคิวในการขึ้นถามคำถาม

วิสัยทัศน์

 • คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและมุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • มีการทำงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

 • ทำให้บริษัทเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยผลักดันให้พนักงานมีการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลและนำมาถ่ายทอดอย่างสม่ำเสมอ
 • หาพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีและวางใจได้ เพื่อให้บริษัทฯ เติมโตได้อย่างก้าวกระโดดและส่งเสริมความสำเร็จทางธุรกิจร่วมกัน

2543

จดทะเบียนบริษัทด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้กับหน่วยรัฐบาลและเอกชน

2548

รับงานซอฟต์แวร์เป็นหลักโดยมีลูกค้าเป็น กลุ่มบริษัทในเครือ
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

2551

ให้บริการระบบและเจ้าหน้าที่
จัดประชุมผู้ถือหุ้นในนาม
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD)

2552

พัฒนาระบบ SalesForce ให้ลูกค้า ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการนำมาต่อยอด เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ SALESTOOLS ในปัจจุบัน

2555

ผู้บริหารร่วมจัดตั้ง
บริษัท แคน อินโนเวชั่น จำกัด
เพื่อทำการตลาด ซอฟต์แวร์ SALESTOOLS

2558

ให้บริการระบบประชุมผู้ถือหุ้นในนามของบริษัทเอง ภายใต้ชื่อระบบ AGM i-Serv

2562

ออกผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ใหม่
ภายใต้ชื่อ AGNES SYSTEM

2563

พัฒนาระบบการจัดประชุมผู้ถือหุ้นออนไลน์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการประชุมยุคใหม่ ภายใต้ชื่อ Inventech Connect

พัฒนาการของบริษัทที่สำคัญผ่านมา

Do you want to grow your business Partner?

we can do it together