FAQ e-Request

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการยื่นแบบคำร้อง

รวมคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการยื่นแบบคำร้อง

  • ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นแบบคำร้องจากระบบ e-Request ผ่าน Web browser ตามลิงค์ที่ระบุ หรือสแกน QR Code ตามข้อมูลที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมที่ได้รับจากทางบริษัท (เอกสารแนบ)
  • หนังสือแจ้งเปลี่ยนรูปแบบการประชุมตามที่ทางบริษัทได้มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

  • ผู้ถือหุ้นสามารถโทรตรวจสอบข้อมูลกับทาง Call Center โดยแจ้งข้อมูลเบื้องต้นเพื่อยืนยันตัวตน อาทิเช่น ชื่อผู้ถือหุ้น,จำนวนหุ้นและเลขบัตรประจำตัวประชาชน ให้กับเจ้าหน้าที่
  • ให้ผู้ถือหุ้นทำการเลือกไฟล์ทั้งหมดที่ต้องการอัปโหลดครั้งเดียวพร้อมกันได้เลย จากนั้นก็ส่งแบบคำร้องเข้าระบบ e-Request

  • ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าหน้าการยื่นแบบคำร้อง จากนั้นกรอกอีเมลและกดที่ปุ่ม “ค้นหา” หรือสัญลักษณ์ “แว่นขยาย” ระบบจะแสดงข้อมูลแบบคำร้องเดิมขึ้นมา ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถทำการแก้ไขข้อมูล และกด “ส่งแบบคำร้อง” อีกครั้ง
  • ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้จากใบลงทะเบียนที่ได้รับจากบริษัท ซึ่งจะระบุ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น , ชื่อผู้ถือหุ้น , ที่อยู่และจำนวนหุ้น

เอกสารสำเนาบัตรประชาชนจะต้องมีการถ่ายสำเนาและเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกครั้ง ไม่สามารถใช้บัตรประชาชนตัวจริงแล้วทำการถ่ายภาพเพื่ออัปโหลดเข้าระบบได้


  • ซึ่งภายในอีเมล “แจ้งการอนุมัติแบบคำร้องขอสำหรับการใช้งาน Inventech Connect” จะระบุลิงค์สำหรับการเข้าร่วมประชุม

  • ซึ่งภายในอีเมล “แจ้งการปฏิเสธแบบคำร้องขอสำหรับการใช้งาน Inventech Connect” จะระบุลิงค์การแก้ไขข้อมูล ให้ทำการกดที่ลิงค์ จากนั้นทำการกรอกอีเมลและกดที่ปุ่ม “ค้นหา” หรือสัญลักษณ์ “แว่นขยาย” ระบบจะแสดงข้อมูลแบบคำร้องเดิมขึ้นมา ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถทำการแก้ไขข้อมูล และกด “ส่งแบบคำร้อง” อีกครั้ง

Do you want to grow your business Partner?

we can do it together