ระบบบริหารจัดการข้อมูลบริษัท กรรมการ ผู้ถือหุ้นและการประชุม

AGNES SYSTEM

Agnes System

ระบบที่ถูกพัฒนาเพื่อบริหารจัดการข้อมูลบริษัท ข้อมูลผู้ถือหุ้น ข้อมูลกรรมการ และข้อมูลการประชุม โดยระบบ AGNES SYSTEM มุ่งเน้นการแก้ปัญหา การจัดเก็บข้อมูลผู้ถือหุ้น จากเดิมที่จัดเก็บด้วยเอกสาร หรือจัดเก็บข้อมูลลง Excel เมื่อมีการซื้อขาย การโอนหุ้น จะต้องทำแก้ไขข้อมูลผู้ถือหุ้น แก้ไขเอกสาร การยกเลิกใบหุ้นเดิม และการจัดทำใบหุ้นใหม่ ซึ่งการทำงานด้วยบุคคล อาจเกิดข้อผิดพลาดของข้อมูล และเอกสารได้ง่าย

 

ฟีเจอร์หลักของระบบ

ข้อมูลบริษัท : รองรับการบริหารจัดการข้อมูลบริษัท ข้อมูลจดทะเบียนบริษัท ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของทุนจดทะเบียนของ บริษัท ข้อมูลลักษณะบริษัท ข้อกำหนดการจัดตั้งกรรมการ ข้อกำหนดข้อมูลผู้ถือหุ้น ซึ่งรองรับการจัดเก็บได้ทั้งบริษัทเดี่ยว และบริษัทโฮลดิ้ง

ข้อมูลบุคคล : จัดเก็บฐานข้อมูลบุคคลเป็นฐานข้อมูลส่วนกลาง เพื่อรองรับการใช้งาน การค้นหา และการแก้ไขข้อมูลบุคคล ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยจัดเก็บข้อมูลบุคคลและนิติบุคคล เพื่อนำไปใช้ในการสร้างข้อมูลผู้ถือหุ้น ข้อมูลกรรมการ และสามารถรองรับการจัดเก็บข้อมูลพนักงานได้อีกด้วย

ข้อมูลผู้ถือหุ้น : รองรับการจัดการข้อมูลผู้ถือหุ้น และการจัดการใบหุ้น โดยการสร้างใบหุ้น การโอนหุ้น โดยมีการคำนวณ หมายเลขชุดของหุ้น (Lot Number) โดยอัตโนมัติ รองรับการขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหุ้น เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลหุ้นที่ถูกต้อง สามารถค้นหาข้อมูลผู้ถือหุ้นที่ต้องการตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ

ข้อมูลผู้บริหาร : รองรับการจัดเก็บข้อมูลคณะผู้บริหาร กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งของแต่ละบริษัท โดยระบบสามารถ ตรวจสอบข้อมูลประวัติการเป็นกรรมการ ความสัมพันธ์ของกรรมการที่มีความสัมพันธ์กับบุคคล หรือนิติบุคคล ในรูปแบบความสัมพันธ์ทางกฏหมาย หรือความสัมพันธ์ในการถือหุ้นผ่านบริษัท การถือหุ้นของบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ สามารถจัดเก็บข้อมูลประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประวัติการฝึกอบรม สามารถแสดงผังคณะกรรมการ ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท จนถึงปัจจุบัน และแสดงโครงสร้างตำแหน่ง (Organization Chart)

อัตราค่าบริการเริ่มต้นที่

฿27,900 / ปี
  • Support Mon-Fri 09:00-18:00
  • Updated features every year
  • etc.