AGM i-Check
ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ถือหุ้น

ลูกค้าที่ใช้บริการ

อัตราค่าบริการเริ่มต้นที่

฿13,000 / ครั้ง
  • Support Mon-Fri 09:00-18:00
  • Updated features every year
  • etc.

บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
สำนักงานใหญ่ 88/60-61
ซอย รามคำแหง 53 (จันทร์ศรีชวาลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

Copyright © 2021 Inventech Systems co., ltd. | All Rights Reserved.