เริ่มแล้ว !! อบรมเจ้าหน้าที่สำหรับลงทะเบียนงานประชุมผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ : เริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 19 ก.พ. 64 – 28 ก.พ. 64 ทุกวัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *