บริการระบบจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง

บริการระบบจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้มาตรฐาน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับเงื่อนไข กฏข้อบังคับต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นมายาวนานกว่า 20 ปี ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และเข้าใจทุกขั้นตอนในการจัดประชุมได้เป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราได้พัฒนาบริการและระบบจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้รองรับเงื่อนไขต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ พร้อมทั้งมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อภาพลักษณ์และการกำกับกิจการที่ดีของบริษัทลูกค้า

 

เพื่อให้การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของท่าน เป็นไปอย่างราบรื่น และเพื่อการกำกับกิจการที่ดี เรามีบริการจัดหาอุปกรณ์งานประชุมผู้ถือหุ้นที่มีคุณภาพ

บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“INV”) ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นมาไม่น้อยกว่า 200 บริษัท จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ทำให้เราเชี่ยวชาญขั้นตอนการประชุมเป็นอย่างดี และเรายังได้มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีคุณภาพมาให้บริการกับลูกค้าทุกราย เพื่อให้การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของท่าน เป็นไปอย่างราบรื่น และเพื่อการกำกับกิจการที่ดี

2 thoughts on “บริการระบบจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง”

  1. รบกวนติดต่อกลับ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เรื่องบริการระบบจัดประชุมผู้ถือหุ้น AGM วันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 14:30 น. สถานที่ : โรงแรมดุสิตปริ้นเซส ถนนศรีนครินทร์ ผู้เข้าร่วมปรชุมประมาณ 70 คนค่ะ (เจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะติดต่อกลับและจะส่งใบเสนอราคามาให้ทางอีเมลล์ แต่ยังไม่ได้ส่งมาให้ค่ะ ทั้งนี้ได้โทรไปยังเบอร์บริษัท แต่ไม่มีคนรับสายเลยทั้งสองเบอร์ค่ะ)

    1. เดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับครับ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *